Tworzenie imiesłowu biernego. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Idź do spisu treści

Menu główne:

Tworzenie imiesłowu biernego.

1. Dla czasowników regularnych.

a) Do większości czasowników dodajemy końcówkę -,ed.

 

bezokolicznik

imiesłów bierny

tłumaczenie

to rest

rested

odpoczywać

to help

helped

pomagać

to work

worked

pracować

to want

wanted

potrzebować


 

b) W przypadku czasowników zakończonych na -,e dodajemy końcówkę -,d.

 

bezokolicznik

imiesłów bierny

tłumaczenie

to hate

hated

nienawidzieć

to close

closed

zamykać


 

c) W przypadku czasowników zakończonych na -,y dodajemy końcówkę -,ied (przy czym -,y zanika).

 

bezokolicznik

imiesłów bierny

tłumaczenie

to cry

cried

płakać

to carry

carried

nosić


 

2. Dla czasowników nieregularnych.

Zawsze stosujemy drugą kolumnę tabeli czasowników nieregularnych.

 
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego